Ju Kumite

Protocolo de examen 2do Kyu AKKKA

IPPON SEIO NAGE
SOTO MAKIKOMI
YOKO NAGE
SUKUI NAGE
KATA GURUMA
KOSHI GURUMA
O GOSHI
KATA ASHI TORI
USHIRO KATA OTOSHI
SUMOGAESHI
O SOTO GARI
O UCHI GARI
Créditos

Joaquín De Girolamo sensei, 4° Dan AKKKA – Jundokan

Matías Videla sensei, 3° Dan AKKKA – Jundokan

Andrés Curto sensei, 2° Dan AKKKA